Maukah Engkau Sembuh

Kejadian 1 :31a : “Maka Allah melihat segala yang dijadikanNya itu, sungguh amat baik.”

Baca lebih lanjut

Iklan